Jaguar och Landrover – Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur B MotorGroup Stockholm AB (”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

B MotorGroup Stockholm AB
Organisationsnummer: 556230-7545
Rinkebyvägen 7
S – 182 36 Danderyd 

SYFTE OCH KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Köp. När du köper produkter från oss, inklusive service och garantier, behöver vi t.ex. namn, adress, telefonnummer, betalningsinformation, fordonsuppgifter och orderinformation för att kunna uppfylla vårt avtal med dig, se (Artikel 6(1)(b) i GDPR). Om du vill ha prisinformation etc. för en produkt eller tjänst behandlar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress för att senare kunna ingå ett avtal, se (Artikel 6(1)(b) i GDPR).
Samtidigt behandlar vi personuppgifterna vid köp i syfte att följa redovisningslagen, se (Artikel 6(1)(c) GDPR).

Servicemeddelanden För att ge en bra kundservice skickar vi dig meddelanden om tjänster t.ex. kontroller av kaross och eventuell rost etc. för att uppfylla eventuella garantier, och vi kan behandla kontakt- och fordonsinformation, se (GDPR artikel 6(1)(f)) där vårt berättigade intresse av servicemeddelanden åsidosätter ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Nyhetsbrev och direktreklam. Om du vill ha nyhetsbrev behandlar vi namn och e-postadress så att vi kan skicka relevant och målinriktat marknadsföringsmaterial. Behandlingen baseras på ett samtycke, se (Artikel 6(1)(a) i GDPR). Samtycke kan återkallas när som helst.

Anpassad marknadsföring. Vår marknadsföring i nyhetsbrev, på vår webbplats, i våra appar och på sociala medier anpassas efter vår kunskap om dig genom profilering, där vi t.ex. behandlar namn, intressen, cookies, IP-adress, geografisk plats, information från våra kunddatabaser och information från dina sociala medieprofiler, se (GDPR artikel 6(1)(f)) där vårt berättigade intresse av att anpassa marknadsföringen föregår ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Fotografier för marknadsföring. För marknadsföring av våra produkter och tjänster avtalar vi om att använda inspelningar av dig i vårt marknadsföringsmaterial, t.ex. bildmaterial i sociala medier, på webbplatser och i broschyrer, se (Artikel 6(1)(b) i GDPR).

Kundnöjdhetsundersökningar och statistik. För att följa upp hur nöjda kunderna är och för att förbättra kundservicen, genomför vi kundnöjdhetsundersökningar och hanterar statistik, där vi t.ex. behandlar namn, adress, e-post, fordonsinformation, uppgifter om senaste köp, där vårt berättigade intresse av att förbättra vår kundservice föregår ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, se (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Lån av våra produkter. Om du bestämmer dig för att låna våra produkter behandlar vi till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer, där vårt berättigade intresse av att identifiera dig och ge dig instruktioner föregår ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, se (Artikel 6(1)(f) GDPR). Om vi samtidigt behandlar körkortsinformation sker detta i syfte att säkerställa efterlevnad av lagstiftning, se (danska dataskyddslagen § 11, punkt 2, nr 1).

Kontakt Om du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter för att dokumentera kvalitet och efterlevnad (t.ex. i samband med preskriptionstider, säkerhet, rättsliga förfaranden eller myndighetsutredningar) där vårt berättigade intresse av att förbättra vår rättsliga ställning väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, se (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Cookies på vår webbplats: På våra webbplatser samlar vi in information om de registrerade, som vi sparar i en så kallad cookie, vilket är en liten textfil som lagras på den registrerades enhet. Denna information kan vi t.ex. använda för att se hur länge webbplatsen har använts, vilka delar av webbplatsen som har använts, eller för att komma ihåg information så att besökaren inte behöver logga in varje gång.

Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder cookies på webbplatsen i vår cookiepolicy, där du också kan få utförlig information om hur du kan radera cookies.

Hantering av användarkonto. När ett användarkonto skapas på vår plattform ska namn och e-postadress anges, se (GDPR artikel 6(1)(b)) för att våra produkter ska kunna användas och nås från olika digitala enheter i enlighet med den överenskommelse vi har med dig.

Säkerhet. Vi kontrollerar användarbeteenden och har implementerat tekniska säkerhetslösningar på vår webbplats och i våra produkter, som omfattar behandling av ovannämnda personuppgifter, där vårt berättigade intresse av säkerhet går före ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas, se (Artikel 6(1)(f) GDPR).

UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I samband med de syften som anges i policyn lämnar vi ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

a) Relevanta bilåterförsäljare och tillverkare.

b) Samarbetspartners som finansbolag, försäkringsbolag och tjänsteleverantörer (t.ex. för vägassistans, däcklagring, priskalkylatorer och liknande).    

c) Övriga leverantörer och samarbetspartners som bistår vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support, leverantörstjänster, finansinstitut).

d) Företag som den personuppgiftsansvarige är grupprelaterad till. 

e) Offentliga myndigheter. 

f) Sociala medier (t.ex. Facebook, LinkedIn).

ÖVERFÖRINGAR TILL LÄNDER UTANFÖR EES

Normalt lagrar vi dina uppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder som har en adekvat dataskyddsnivå. Dessa länder har en dataskyddslagstiftning som överensstämmer med lagstiftningen i EES när det gäller dina uppgifter.

Om vi delar dina uppgifter med företag som är belägna utanför (i) EES eller (ii) länder med en adekvat dataskyddsnivå enligt definitionen i GDPR art. 5, ingår vi avtal med dessa företag om att de ska hantera dina uppgifter på samma sätt som vi. I dessa fall säkerställer vi att de överförda uppgifterna är skyddade. Kontakta oss för mer information om relevanta överföringar och behandlingar.

Mer information om överföringar, inklusive kopior av de dataöverföringsavtal som vi använder, kan begäras från din personuppgiftsansvarige – se nedan.

LAGRING OCH RADERING
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det eller de ändamål som uppgifterna behandlas för. Som huvudregel lagras informationen i 5 år från den enskilda behandlingen, men i särskilda fall kan det finnas kortare eller längre lagringsperioder, bland annat för att uppfylla rättsliga krav när det gäller radering eller lagring.

OBLIGATORISK INFORMATION
De uppgifter vi samlar in för behandling kommer i vissa fall att vara obligatoriska, det vill säga nödvändiga för att kunna kontakta dig, tillhandahålla tjänsten, göra kreditupplysningar osv. I samband med genomförandet av den konkreta personuppgiftsbehandlingen kommer vi att informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska. Om vi inte får de obligatoriska uppgifterna kan vi inte tillhandahålla den önskade tjänsten eller behandlingen.

RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter: 

- Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. 
- Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 
- I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att neka behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 
- Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som gjorts innan du återkallar ditt samtycke.  
- Du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
- Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du har rätt till dataportabilitet i vissa fall och detta kan bero på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingen. 
- Du kan alltid lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se/)

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Personuppgiftsansvarig på [email protected]

Senast uppdaterad: 30.08.2022