Allmänna villkor

GARANTIER

Allmänna villkor:


Våra delar och tillbehör uppfyller Land Rovers standarder avseende säkerhet och tillförlitlighet. Därför rekommenderar vi starkt att du endast väljer Land Rovers originaldelar och tillbehör till din bil.


Andra delar och tillbehör har inte testats och godkänts av Land Rover, och vi kan därför inte bedöma deras kvalitet. Eventuella skador som orsakas av delar eller tillbehör som inte är original Land Rover täcks inte av bilens garanti.